Skupina BIOTECH uvádí na trh novou řadu produktů, pod obchodním označením  LIGNOCARE BT…

Tyto speciálně vyvinuté produkty slouží pro stabilizaci formulací na bázi sulfitových výluhů, zejména pro výrobu aditiv pro betonové směsi.  K dispozici jsou také varianty bez obsahu těkavých látek.