EUH 208: Obsahuje (jméno senzibilující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

Připravte se na zpřísnění klasifikace směsí obsahujících senzibilující látky, od 1. června 2015 nastává povinnost klasifikovat takové směsi za určitých podmínek pokynem EUH 208. Výběrem účinné kombinace  a vhodnou koncentrací biocidních látek lze ve většině případů udržet směs pod limity pro klasifikaci EUH 208. Kontaktujte nás pro blližší informace.