BIOTECH Aditiva s.r.o.


Detail zboží


náhled není k dispozici

ACTICIDE® MBS

Chemické složení
Vodná formulace MIT a BIT.

Aplikace
Biocid bez látek relevantních pro AOX, bez obsahu CMIT, bez těkavých látek (VOC). Velice výhodný toxikologický profil.

Popis
K dispozici v různých variantách dle poměru MIT a BIT. Jedna z variant konzervace s nízkým prahem senzibilizace kůže (EUH 208).


Jméno:

Firma:

Telefon:

E-mail:


Vaše zpráva:

ověřovací obrázek

Ověřovací řetězec:


Aktuální informace

22.08.2013
Nařízení komise EU č. 286/2011
22.08.2013
Termín zahrnuje dle Evropské komise jakoukoliv látku, směs nebo předmět, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které takový přípravek nebo více takových přípravků záměrně obsahují.