BIOTECH Aditiva s.r.o.


Kategorie zboží


Nacházíte se: Katalog produktů - BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY - Ochrana výrobků stavební chemie in-can

Katalog


náhled není k dispozici

ACTICIDE® MV

Chemické složení
Vodná formulace CMIT/MIT, stailizovaná sodnými solemi.

Aplikace
Konzervace polymerních emulzí, vodných systémů citlivých na formaldehyd, pro produkty, kde je obsah formaldehydu nežádoucí. Konzervace nátěrových hmot, čistících prostředků apod.náhled není k dispozici

ACTICIDE FI® (N)

Chemické složení
Kombinace směsi CMIT/MIT a donoru formaldehydu.

Aplikace
Širokopásmový biocid pro vodné produkty. Deklarujeme pod 1% volného formaldehydu. Monovalentní stabilizace, bez organických rozpouštědel.náhled není k dispozici

ACTICIDE® LA

Chemické složení
Směs CMIT/MIT v kombinaci s bronopolem.

Aplikace
Několik typů v sortimentu s různým poměrem účinných látek, vhodné pro konzervaci vodných produktů, nevhodný pro alkalické produkty.náhled není k dispozici

ACTICIDE® MBS

Chemické složení
Vodná formulace MIT a BIT.

Aplikace
Biocid bez látek relevantních pro AOX, bez obsahu CMIT, bez těkavých látek (VOC). Velice výhodný toxikologický profil.náhled není k dispozici

ACTICIDE® SF

Chemické složení
Formulace donoru formaldehydu na bázi TMAD a pyrithionu sodíku.

Aplikace
Pro primární i sekundární ošetření strojírenských kapalin, chladících emulzí, lignosulfonátů.náhled není k dispozici

ACTICIDE® IPW 50

Chemické složení
Obsahuje IPBC

Aplikace
Ošetřování dřeva, fungicid, funkční chladící kapaliny ve strojírenství, nátěrové hmoty
Aktuální informace

22.08.2013
Nařízení komise EU č. 286/2011
22.08.2013
Termín zahrnuje dle Evropské komise jakoukoliv látku, směs nebo předmět, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které takový přípravek nebo více takových přípravků záměrně obsahují.