BIOTECH Aditiva s.r.o.


Aktuální informace


Detail vybraného článku


Bezpečnostní pokyn EUH 208 na obalech výrobků

[22.08.2013]
EUH 208: Obsahuje (jméno senzibilující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
Připravte se na zpřísnění klasifikace směsí obsahujících senzibilující látky, od 1. června 2015 nastává povinnost klasifikovat takové směsi za určitých podmínek pokynem EUH 208. Výběrem účinné kombinace  a vhodnou koncentrací biocidních látek lze ve většině případů udržet směs pod limity pro klasifikaci EUH 208. Kontaktujte nás pro blližší informace.

Aktuální informace

22.08.2013
Nařízení komise EU č. 286/2011
22.08.2013
Termín zahrnuje dle Evropské komise jakoukoliv látku, směs nebo předmět, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které takový přípravek nebo více takových přípravků záměrně obsahují.